Ten Gems for the Brain – Thai

$22.00

Move to Learn เป็นแหล่งข้อมูล บริการ และผลิตภัณฑ์ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้คนแก้ปัญหาความยากลำบากในการเรียนรู้ (หรือความพิการทางการเรียนรู้)
Barbara Pheloung ผู้ก่อตั้ง Move to Learn ใช้เวลากว่า 35 ปีรวบรวมและพัฒนาเทคนิคที่ช่วยเหลือเด็กๆนับพันคนให้สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาและก้าวสู่มาตรฐานในด้านการอ่านเขียนและคำนวณที่ดีขึ้น
เธอได้ถ่ายทอดประสบการณ์มากมายเหล่านี้ในรูปของหนังสือและ DVD และแบ่งปันความรู้ผ่านการสัมมนาและการประชุมทั่วโลก

SKU: ebook014 Category:

Description

บาร์บาร่าได้ร่วมกับเพื่อนของเธอพัฒนาโปรแกรมการเคลื่อนไหว Move to Learn ซึ่งแสดงให้เห็นผลการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภา
โปรแกรมการเคลื่อนไหว Move to Learn นั้นเป็นโปรแกรมที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น ใช้หลักการพื้นฐานจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของทารกและเด็กวัยเตาะแตะ โปรแกรมนี้ช่วยแก้ไขความไม่สมดุลของการทำงานของอวัยวะที่จำเป็นที่เด็กซึ่งมีความยากลำบากในการเรียนรู้แบบต่างๆแสดงให้เห็น
เนื้อหาประกอบด้วยการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแบบง่ายๆ 10 ลักษณะ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องการเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสู่พัฒนาการในการเรียนรู้ ด้วยลำดับที่ถูกต้อง กระตุ้นประสาทสัมผัสของร่างกาย (รวมถึง vestibular) และกระตุ้นระบบประสาท
โปรแกรมการเคลื่อนไหว Move to Learn นี้มีสามารถนำไปใช้ได้ในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดโปรแกรมรายบุคคล กลุ่มย่อย หรือจัดโปรแกรมพร้อมกันทั้งชั้นเรียน เพียงคุณมีคู่มือ ‘Ten Gems for the Brain, The Move to Learn Movement Sequences’ และที่ว่างบนพื้นห้อง
โปรแกรมนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกส่งผลให้เกิดการกระตุ้นพัฒนาการและได้รับการยอมรับยิ่งขึ้นเรื่อยๆจากผู้เชี่ยวชาญด้าน LD, ADD, ADHD, ออทิสติก, แอสเปอร์เกอร์ และความพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน
สั่งซื้อ ”Ten Gems for the Brain, The Move to Learn Movement
Sequences’